Spoločenstvo vlastníkov bytov Dončova 15 - podchod